חוות דעת למינוי אפוטרופוס

 

כאשר יש צורך במינוי אפוטרופוס לבוגרים מעל גיל 18-

אנחנו מלווים את ההורים בתהליך חשיבה לגבי מסוגלות יקיריהם לדאוג לענייניהם. אנחנו דואגים להביא לידי ביטוי את היכולות של לקוחותינו לנהוג באופן אחראי כלפי גופם ורכושם כך שתהליך מינוי האפוטרופוס יאפשר להם לחוש מועצמים לגבי יכולתם לנהל את חייהם באופן עצמאי ככל האפשר. אנחנו שוקלים עם המשפחה מי המועמד המתאים ביותר למינוי ומתאימים ציפיות עם המועמד. מלווים את הלקוח בתהליך רגשי והבנת המשמעות של מינוי אפוטרופוס .

אנחנו עובדים כצוות עם מספר עורכי דין מיומנים ובעלי ניסיון בתחום האפוטרופסות אשר מביאים לידי ביטוי את הפן המשפטי ואנחנו מביאים את הפן השיקומי של לקוחותינו .

יהודית קדם M.S.W עובדת סוציאלית ,בעלת מינוי של פקידת סעד לסדרי דין ומומחית לחוות דעת שיקומיות חתומה על חוות דעת לצורך מינוי אפוטרופוס .