תומך החלטות

 

האם התבקשתם למנות ליקירכם אפוטרופוס? האם זו מחשבה שאתם מתלבטים לגביה? האם אפוטרופסות נראה לכם מהלך קיצוני מידי עבור יקירכם ?

אתם מוזמנים לקרוא מאמר זה אשר יתייחס להתלבטויותיכם.  

מספר האנשים בעלי מוגבלויות  בישראל הוא רב ביותר באופן שלא ניתן להתעלם מהמשמעות והשלכות של החלטות לגבי אוכלוסייה זו.

בישראל חיים כ-1,412,000 אנשים עם מוגבלות.

 אנשים עם מוגבלות מהווים כ- % 17 מן האוכלוסייה.

17.5%  עם מוגבלות פיזית

9.2% עם מוגבלות נפשית

4.2% מוגבלות קוגניטיבית

4.2% מוגבלות ראיה

3.7% מוגבלות שמיעה

2.1%  מחלה כרונית בלבד

לאורך השנים מונה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים אפוטרופוס לגוף ו/ או לרכוש. משמעות המינוי  שהוכרז עליהם כי אינם מסוגלים לנהל את ענייניהם ולכן אדם  אחר צריך להיכנס לנעליהם.

זוהי גישה פטרנליסטית שמקטינה את האדם, אינה מעצימה אותו, והמסר שעובר הוא “אתה לא מסוגל להחליט החלטות לגבי  חייך ולכן משהו אחר יעשה זאת.”

בנוסף לעיתים , בתהליך מינוי האפוטרופסות, לא ניתנה לאדם  הזדמנות להביע דעתו ואף נקבע כי אינו יכול להביע דעתו  כאשר בפועל יכול היה להביע דעה .גישה אשר מפחיתה בערך האדם.

כיום במדינה ישראל נמצאים תחת אפוטרופסות 60,000+ אנשים (בעלי צרכים מיוחדים וקשישים )   90% מהאפוטרופסים מונו לגוף ורכוש יחד.

לאורך השנים חל שינוי בשיח הציבורי ומשפטי לגבי זכויות אדם, כבוד האדם וחירותו ושוויון הזדמנויות לבעלי מוגבלויות. 

בשנת 2016 התקבל על ידי מערכת המשפט תיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אשר נחקק ב 1962. במסגרת התיקון לחוק נקבע הסדר משפטי חדש של “קבלת החלטות נתמכת” .

זהו מודל שמבקש לסייע לאנשים עם קשיים שכליים רגשיים  ופיזיים בקבלת החלטות ובמימושן. תומך המסייע בתהליך קבלת ההחלטה וביישומן באופן המותאם לצרכיו, להבנתו ומונגש ככל האפשר למגבלתו. מודל זה בא במקום שלילת חירותו  על ידי  מינוי אפוטרופוס. זהו מודל שמבקש להקל לסייע ולהעצים בקבלת החלטות על פי רצונותיו של האדם ולא לקבל החלטות במקומו .

עקרונות במינוי תומך החלטות

 1. המילה האחרונה היא של האדם עצמו ולא תומך ההחלטות . באפוטרופסות המילה האחרונה היא של האפוטרופוס
 2. שיקול מנחה בקבלת החלטת – הוא רצון האדם
 3. תפיסת העולם המנחה היא (אוטונומיה והעצמה לעומת פטרנליזם והגנה באפוטרופוסת )
 4. הסיוע הוא מידתי ולא גורף כמו באפוטרופסות . כך שמצוין בהחלטה במה בדיוק יעזור תומך ההחלטות לאדם. כך שלדוגמא יקבע כי תומך החלטות יעזור לאדם בהתנהלות מול הבנקים .  
 5. עיקרון ההשתתפות – האדם ישתתף בקבלת ההחלטות ככל שניתן.

 

תיאור התהליך של מינוי תומך החלטות נכתב על ידי אורנית דן  משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

 

האדם המעוניין בתמיכה פונה לבית משפט ומבקש למנות אדם אחר שהוא סומך עליו לתפקיד תומך החלטות.

בצו המינוי, תומך ההחלטות יוכל לקבל מידע מגורמים שונים ( כגון בנק קופת חולים ביטוח לאומי) , יסביר למקבל ההחלטות את המידע , והאפשרויות העומדות בפניו ויתווך בינו לגורמים שונים.

האדם עצמו חותם על החלטותיו

ניתן למנות תומך לאדם-

 • בגיר מעל גיל 18 המתגורר באופן קבע בישראל
 • יכול לקבל החלטות בעינינו עם קבלת תמיכה
 • יכול לבטא רצונו (גם אם יש צורך התאמות ועזרים . כגון לוח תקשורת )
 • מסכים שימונה לו תומך החלטות

מי יכול להתמנות כתומך החלטות –

 • אדם בגיר
 • מקבל החלטות מסכים למינויו
 • לא מונה למקבל ההחלטות אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף יפוי כח מתמשך בעניינו.
 • לא קיים בינו לבין מקבל ההחלטות ניגוד עניינים (( לדוגמא בענייניים רכושיים).
 • אינו משמש אפוטרופוס מקצועי או מועסק על ידי תאגיד אפוטרופסות.
 • נתן הסכמתו לשמש תומך החלטות לתקופה ממושכת .

תפקיד תומך ההחלטות

 • לסייע לאדם לקבל מידע מכל גוף.
 • סיוע לאדם בהבנת המידע הנדרש לו לשם קבלת ההחלטות . סיוע בשפה פשוטה ברורה ומובנת לו. תוך שימוש באמצעי עזר (כגון לוח תקשורת).
 • סיוע לאדם במימוש החלטותיו ומיצוי זכויות כולל סיוע בביטוי החלטותיו כלפי צד שלישי.
 • תומך החלטות יכול להיות אדם מסביבתו הקרובה ושהוא סמוך עליו או תומך החלטות מקצועי – שאין הכרות מוקדמת בין הנתמך לתומך.
 • על תומך החלטות מתנדב לעבור הכשרה של 15 שעות מטעם נציבות לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות או מטעם האפוטרופוס הכללי. על תומך החלטות מקצועי לעבור הכשרה של כ 60 שעות.
 • תומך יכול לבצע את תפקידו בשכר רק עם בית המשפט אישר זאת
 • התומך יוכל לקבל מינוי על תנאי לשלושה חודשים ויוארך לאחר הצגת אישור כי עבר הכשרה.

תומך ההחלטות מסיע בנושאים אפשריים כגון

 • עניינים כספיים ( ניהול חשבון בנק, חתימה על חוזים והסכמים שיש בהם עניין כספי)
 • עניינים אישיים |כמו קביעת מקום מגורים , בחירת תעסוקה בחירת פעילות פנאי )
 • ענייניים רפואיים כמו (החלטה לגבי טיפול רפואי )

 

פיקוח

 • מפקחי האפוטרופוס הכללי רשאים לבקש ממקבל ההחלטות, מתומך ההחלטות או מכל גורם אחר מידע לגבי ביצוע תפקידו של תומך ההחלטות
 • אם יש תלונה בנוגע לתפקידו של תומך החלטות ניתן להגיש אותה לממונה על תלונות הציבור באפוטרופוס הכללי

 

בית המשפט יכול לבטל את צו מינוי תומך החלטות או להחליף את התומך מהסיבות

 1. מקבל החלטות לא מעונין שהתומך ימשיך בתפקידו והוא הודיע על כך לתומך
 2. תומך ההחלטות לא מבצע את תפקידו כראוי ונגרמת פגיעה למקבל החלטות
 3. מצבו של מקבל ההחלטות השתפר והוא כבר אינו זקוק לתומך החלטת או שמצבו החמיר והוא זקוק לאמצעי אחר לתמיכה
 4. תומך החלטת התפטר מתפקידו והודיע על כך למקבל ההחלטות

 

מניסיוני הרב בתחום שכולל עבודה טיפולית עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים והגשת חוות דעת לבית משפט , תומך החלטות היא אופציה ראויה מאוד שיש לשקול לפני מינוי אפוטרופוס.

מטרתי להעצים אנשים לעזור להם לקבל החלטות משמעותיות בחייהם כדי שיוכלו למצות את הפוטנציאל שלהם בכל תחום. כך שלאורך השנים המלצתי רבות על תומכי החלטות אשר התקבלו בבית משפט ושרתו את הבוגרים בעלי הצרכים המיוחדים באופן מיטבי

אני יכולה לסייע לכם . אתם מוזמנים לפנות אלי 

יהודית קדם MSW

מנהלת מרכז שיא ומומחית לחוות דעת לבית משפט 

052-5517198