מחקר חדש: למשפחות של חולים נפשיים יש חוסר במידע NRG

מחקר חשוב מאוד שנעשה באוניברסיטת באר שבע המצביע על חשיבות מידע וידע למשפחות של אנשים אשר יקיריהם סובלים מבעיה נפשית .
מחקר אשר ניתן להסיק ממנו מסקנות פרקטיות וליישמן.
http://www.nrg.co.il/online/29/ART2/856/467.html