Blog

היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות חל ב 3/12/19 זהו תאריך אשר נקבע על ידי האו”ם

יום הבנלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות חל ב 3/12/19ז. תאריך אשר נקבע על ידי האו"ם. בארץ בשנת 1998 נחקק חוק שיווין  זכויות לאנשים עם מוגבלויות אשר קבע כי "חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו." אדם בעל צרכים מיוחדים הוא אדם עם קשיים שכליים, רגשיים, רצף אוטיסטי קשיים פיזיים וקשיים חושיים.  כיום בישראל 1 מתוך 5 אנשים הוא אדם בעל צרכים מיוחדים. כלומר 20 אחוז מכלל האוכלוסייה מתוכם  750 אלף אנשים עם מוגבלויות בגילי עבודה חיים בארץ.  אלו מספרים  משמעותיים שאנחנו החברה חייבים לקחת אחראיות ולעזור לאנשים להשתלב באופן מיטבי ומונגש...

אבחון אספרגר ומיצוי זכויות

תסמונת אספרגר מאופיינת בקושי בתקשורת בלתי מילולית והבנת סיטואציות חברתיות. לא ניתן לרפא אספרגר, אך ניתן לשפר את איכות החיים של המתמודדים ולסייע בהשתלבות בחברה   תסמונת אספרגר (Asperger ) היא אחת מהלקויות הנוירו-ביולוגית ההתפתחויות על הקשת שמכונה "תסמונות הקשת האוטיסטית". הלקות העיקרית של הסובלים מתסמונת זו היא בתקשורת לא מילולית עם הסביבה מהם מאפייני תסמונת אספרגר? בעלי תסמונת אספרגר שונים אחד מהשני, אך מאופיינים לרוב ברמת אינטליגנציה תקינה ואף למעלה מכך, יכולת טובה של הבנת הנקרא, זיכרון טוב במיוחד ויכולת אמפתיה גבוהה. הקושי שלהם הוא בתקשורת הבלתי מילולית עם הסביבה: הם מתקשים בהבנת סיטואציות חברתיות, הבנת שפת גוף והבעות פנים, הבנת בדיחות או אירוניה - המבוססת על ניואנסים קטנים; ובעיקר: ביכולת לתרגם את רגשותיהם למעשים. כך, למשל, הם יתקשו לזהות כאשר מישהו כועס - וגם אם יזהו, יהיה להם קשה לפעול בהתייחס לכך, לנסות לנחם או להבין. גוון הקול שלהם...