מאמרים

זוגיות לאנשים עם צרכים מיוחדים ובעלי מוגבלויות

מרבית האנשים הבוגרים כמהים להיות בזוגיות. כמהים לקשר אשר בו ירגישו בטוחים מוגנים ומובנים . רוצים קשר בו יוכלו להיות מי שהם ויקבלו הדהוד כנה ואמיתי ללא הגנות והסתרות . הציפיה היא של יכולת להכלה שאינה מותנית בדבר . הכלה זו נותנת הכרה ותוקף לקיומנו ומאפשרת לנו לקבל ולאהוב את עצמנו. קשר זוגי טוב מאפשר לממש את הפוטנציאל שגלום בכל אחד מאיתנו . זו הזדמנות לחוויות מתקנות של ילדות עם קשיים ודחייה מסקר שנעשה על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בשיתוף עם מכון מאיירס גוינט ברוקדייל  נמצא כי בישראל כ-1,551,100 אנשים עם מוגבלות מתוך אוכלוסייה המונה 8,797,900 נפש.  18% מהאוכלוסייה-  כ 791,913 אנשים הם בני .18-64  15% מבני 20-64 חשים בדידות לעיתים קרובות ו 16% מהם חשים כי אין להם על מי לסמוך בעת מצוקה או משבר אנשים בעלי צרכים מיוחדים נתקלים באתגרים רבים בבניית זוגיות. המחקר הסוציולוגי והפסיכולוגי,...