גל תמיר

פסיכולוגיה קלינית של המבוגר בתואר שני. ניסיון רב עם אוכלוסיית פגועי נפש בעמותת אנוש בדגש על קבוצות לשיפור איכות חיים,  ניסיון בהפרעות אכילה ומחקר קליני בהתמקדות של השפעת שימוש ברשתות חברתיות על חרדה חברתית.