מיקי סגל

פסיכולוגיה קלינית בתואר שני . בעלת ניסיון רב בעבודה טיפולית עם אוכלוסיית בריאות הנפש במחלקות אשפוז ומרפאות פסיכיאטריות הנפש. ניסיון רב  בחונכות ממוקדת בכישורים חברתיים .