נעם טל

פסיכולוגיה קלינית בתואר שני . בעלת ניסיון בעבודה פרטנית וקבוצתית עם אוכלוסיית נפגעי נפש. בעלת ניסיון בעבודה עם אוכלוסיה בוגרת בני נוער וילדים .