Uncategorized

היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות חל ב 3/12/19 זהו תאריך אשר נקבע על ידי האו”ם

יום הבנלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות חל ב 3/12/19ז. תאריך אשר נקבע על ידי האו"ם. בארץ בשנת 1998 נחקק חוק שיווין  זכויות לאנשים עם מוגבלויות אשר קבע כי "חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו." אדם בעל צרכים מיוחדים הוא אדם עם קשיים שכליים, רגשיים, רצף אוטיסטי קשיים פיזיים וקשיים חושיים.  כיום בישראל 1 מתוך 5 אנשים הוא אדם בעל צרכים מיוחדים. כלומר 20 אחוז מכלל האוכלוסייה מתוכם  750 אלף אנשים עם מוגבלויות בגילי עבודה חיים בארץ.  אלו מספרים  משמעותיים שאנחנו החברה חייבים לקחת אחראיות ולעזור לאנשים להשתלב באופן מיטבי ומונגש...